Wettelijke bepalingen


Uitgever van de site

De site www.lafuma-meubels.nl is exclusief eigendom van LAFUMA MOBILIER S.A.S, een vereenvoudigde vennootschap op aandelen met een kapitaal van € 9.262.561, geregistreerd in het handelsregister van Romans onder SIREN nr. 798 689 253 (intracommunautair btw-nummer: FR58 798 689 253).

Publicatie directeur: Herr Timo Schmidt-Eisenhart, als algemeen directeur van de Groupe Calida

Postadres: 6 Rue Victor Lafuma 26140 Anneyron FRANKRIJK

Contactnummer: +31 33 808 0257

 

Host

mcosys GmbH
Niederkalbacher Str. 27
36119 Neuhof
Duitsland
http://www.mcosys.de/

 

Ontwikkeling van de site

Synolia
SAS au capital de 100 770 euros
59 rue de l’Abondance – 69003 Lyon
FRANCE
452 487 416 R.C.S LYON
Téléphone : +33 (0)4 27 70 53 70

 

Gegevens op naam

Conform artikel 43-10 van de wet nr. 86-1067 van 30 september 1986 is deze site aangemeld bij de Franse CNIL.

Conform de bepalingen van de Franse wet “Informatica en Vrijheden” van 6 januari 1978, hebt u het recht op inzage, wijziging, correctie of wissing van de gegevens die op u betrekking hebben. U kunt dit recht uitoefenen door contact op te nemen met LAFUMA MOBILIER 6 rue Victor Lafuma 26140 Anneyron of per ons contactformulier: https://lafuma-mobilier.zendesk.com/hc/nl/requests/new

 

Cookies

Deze site plaatst cookies op uw computer. Deze cookies registreren informatie over uw navigatie op onze site en slaan informatie op die u tijdens uw bezoek hebt ingevoerd. Het doel van deze cookies is het identificeren van artikelen die bekeken zijn op de site en het verzamelen van navigatiegegevens om u volgende bezoek te faciliteren. U kunt bezwaar maken tegen het opslaan van cookies door de betreffende instellingen in uw browser aan te passen. Het deactiveren van deze functies kan echter gevolgen hebben voor uw toegang tot bepaalde functies van de site.

 

Aansprakelijkheid

Ondanks de zorg die wordt besteed aan het verstrekken van betrouwbare informatie en beveiligde toegang tot de site https://www.lafuma-meubels.nl, kan LAFUMA MOBILIER niet garanderen dat de informatie die op deze site wordt weergegeven exact, volledig en actueel is. De informatie op deze site kan technische onnauwkeurigheden of typefouten bevatten. Deze informatie kan van tijd tot tijd gewijzigd worden en de wijzigingen worden opgenomen in de nieuwe versies.

LAFUMA MOBILIER kan op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving verbeteringen of veranderingen aanbrengen in producten, programma’s of diensten die op deze site worden beschreven.

 

Intellectueel eigendom

Alle merken, logo’s, tekeningen en modellen en meer in het algemeen de documenten, informatie, teksten, grafieken, afbeeldingen, foto’s en alle andere inhoud die wordt weergegeven op de site https://www.lafuma-meubels.nl, zijn exclusief eigendom van LAFUMA MOBILIER en zijn voorbehouden aan de exclusieve exploitatie door LAFUMA MOBILIER. Derhalve is elke volledige of gedeeltelijke reproductie, representatie, wijziging, publicatie, overdracht, vervreemding van de site of de inhoud daarvan door middel van ongeacht welk procedé en op ongeacht welk medium strikt verboden. Onbevoegde exploitatie van de site of de inhoud daarvan of informatie die daarop wordt weergegeven is de volledige verantwoordelijkheid van de gebruiker en houdt strafbare namaak in volgens de bepalingen van de Franse Wet Intellectueel Eigendom. Hetzelfde geldt voor gegevens die eventueel worden weergegeven op de site https://www.lafuma-meubels.nl en die beschermd worden door de bepalingen van de wet van 1 juli 1998 ter transpositie in de Franse Wet Intellectueel Eigendom van de Europese verordening van 11 maart 1996 met betrekking tot de juridische bescherming van databanken. Op grond hiervan is de gebruiker volledig verantwoordelijk voor elke reproductie of extractie.

De fotografen: Pierrick Verny, Sébastien Sassoulas, Studio l’Oeil Ecoute, Jean-Pierre Lemoine.

  

Hyperlinks

 

De site https://www.lafuma-meubels.nl biedt toegang tot andere sites via hyperlinks. LAFUMA MOBILIER beheert deze sites niet en heeft geen controle over de inhoud. Derhalve is LAFUMA MOBILIE in geen geval verantwoordelijk voor de inhoud van toegankelijke sites of de eventuele verzameling en overdracht van persoonsgegevens, de installatie van cookies of enig ander procedé met dezelfde doeleinden die door deze sites worden uitgevoerd. Het is openbare of particuliere sites strikt verboden om zonder voorafgaande toestemming een link te plaatsen naar de site https://www.lafuma-meubels.nl

 

Toepasselijk recht – Geschillen - Bemiddeling

LAFUMA MOBILIER S.A.S is een vennootschap naar Frans recht. Op onze contractuele relaties is het Franse recht van toepassing. In geval van geschillen zijn de Franse rechtbanken bevoegd. De Klant wordt door LAFUMA MOBILIER S.A.S. geïnformeerd over de mogelijkheid om in geval van onenigheid een beroep te doen op een conventionele bemiddelingsprocedure of enig ander alternatief middel om geschillen te beslechten. Lafuma Mobilier is lid van de Frase Fédération du e-commerce et de la vente à distance (FEVAD) en de bemiddelingsdienst voor e-commerce.

Na een voorafgaand schriftelijke communicatie van consumenten aan LAFUMA Mobilier via de Klantendienst, kan een beroep worden gedaan om de Bemiddelingsdienst voor consumentengeschillen waarvoor geen andere oplossing is gevonden.

 

Op grond van artikel 14, al. 1 van de Europese verordening nr. 524/2013 van 21 mei 2013 betreffende de onlinebeslechting van consumentengeschillen, kan de klant zijn eventuele claims ook voorleggen op het platform voor online geschillenbeslechting dat is ingesteld door de Europese Commissie en dat te vinden is op.

 

Contact met ons opnemen

Als u een anomalie constateert of als u contact op wilt nemen met de beheerder van de site, kunt u dat doen ons contactformulier: https://lafuma-mobilier.zendesk.com/hc/nl/requests/new

loader
Bezig met laden...