Privacybeleid


1. Naam en contactgegevens van de verwerkingsverantwoordelijke en de medewerker gegevensbescherming

Dit privacybeleid is van toepassing op de verwerking van gegevens door:

Verantwoordelijke:

Lafuma Mobilier SAS (hierna Lafuma)
6 rue Victor Lafuma
26140 Anneyron
Een aanvraag indienen: https://lafuma-mobilier.zendesk.com/hc/nl/requests/new
Telefoon: +31 33 808 0257

Er kan contact worden opgenomen met de medewerker gegevensbescherming van Lafuma Mobilier SAS, de heer Stefan ZIMMERMAN, via het boven vermelde e-mailadres.

2. Verzamelen en opslaan van persoonsgegevens en de aard, het doel en het gebruik ervan

a. Bij een bezoek aan de Website

Als u de websites van LAFUMA MOBILIER bezoekt, stuurt de browser op uw apparaat automatisch informatie naar de server van onze website. Deze informatie wordt tijdelijk opgeslagen in een logboek.

De volgende informatie wordt verzameld zonder uw tussenkomst en wordt automatisch gewist binnen vier weken:

·         IP-adres van de verzoekende computer,

·         datum en tijdstip van bezoek,

·         naam en URL van het opgevraagde bestand,

·         het type en de versie browser en andere informatie die door de browser wordt overgedragen (zoals het besturingssysteem van uw computer, de naam van uw internetprovider, de geografische locatie, de taalinstelling, etc.).

Wij verwerken de vermelde informatie voor de volgende doeleinden:

·         Het garanderen van een goede verbinding van de website

·         Het garanderen van comfortabel gebruik van onze website

·         Het evalueren van de beveiliging en de stabiliteit van het systeem, en

·         Andere administratieve doeleinden.

De juridische grondslag voor de verwerking van de gegevens is art. 6, al. 1, zin 1, let. f AVG. Ons gerechtvaardigde belang vloeit voort uit de boven vermelde doeleinden voor gegevensverzameling. Wij gebruiken de verzamelde gegevens in geen geval om conclusies te trekken met betrekking tot uw persoon.

Het wissen van uw gegevens die door ons bedrijf worden bewaard, sluit in geen geval uit dat conform art. 6 al. 1, zin 1 let. c van de AVG , de gegevens worden opgeslagen door de hosting dienstverlener gedurende een periode die lang genoeg is voor het instellen van strafrechtelijke vervolging op grond van regelgevende verplichtingen.

Wij gebruiken eveneens cookies en analysediensten als u onze website bezoekt. U vindt meer gedetailleerde informatie over dit onderwerp onder de nummer 4 en 5 van deze verklaring inzake gegevensbescherming.

b. Bij het plaatsen van een bestelling als gast

Als u als gast producten wilt bestellen op onze website, verzamelen wij de volgende informatie:

·         Aanspreektitel, voornaam en achternaam

·         Een geldig e-mailadres

·         Adres en woonland

·         Geboortedatum (niet verplicht)

·         Betalingsgegevens, afhankelijk van de betaalmethode die u kiest (bijvoorbeeld bankkaartgegvens of bankgegevens).

Deze gegevens worden verzameld:

·         Om u te identificeren als contractuele partner

·         Om de echtheid van de ingevoerde gegevens te controleren

·         Om de betaling van uw bestelling te verwerken

·         Om eventuele garantieclaims te verwerken en om vorderingen tegen u uit te voeren

De verwerking van gegevens wordt op uw verzoek uitgevoerd en is conform art. 6, al. 1, zin 1, let. b van de AVG nodig voor de genoemde doeleinden ten behoeve van uitvoering van het contract en de precontractuele maatregelen.

Om eenvoudige en snelle verwerking van uw bestelling te garanderen en zo snel mogelijk op al uw vragen te antwoorden, kunt u ook extra informatie verstrekken:

·         Uw vaste en mobiele telefoonnummer

·         Een alternatief leveringsadres

Het verstrekken van deze gegevens is facultatief.

De persoonsgegevens die voor de bestelling worden verzameld, worden bewaard tot het vervallen van de wettelijke garantieverplichting en worden automatisch gewist, tenzij er een bewaarverplichting geldt conform art. 6, al. 1, zin 1, let. c van de AVG, waarin wordt verwezen naar een langere bewaarverplichting vanwege fiscale een commerciële bewaarverplichtingen en documentatie of als u instemt met langere bewaring dan de bewaartermijn vermeld in art. 6, al. 1, zin 1, al. a van de AVG.

c. Bij het aanmaken van een gebruikersaccount

U kunt een met een wachtwoord beschermd gebruikersaccount aanmaken waarop uw persoonsgegevens worden bewaard. Dit heeft tot doel uw bestellingen op een eenvoudige, snelle en gepersonaliseerde manier te verwerken.

Als u een gebruikersaccount aan wilt maken dat met een wachtwoord is beveiligd, hebben we de volgende informatie nodig:

·         Aanspreektitel, voornaam en achternaam

·         Geboortedatum (biet verplicht), en

·         Een geldig e-mailadres

U moet een wachtwoord naar keuze invoeren om een gebruikersaccount aan te maken. Hiermee hebt u in combinatie met uw e-mailadres toegang tot uw account. Via uw gebruikersaccount kunt u de gegevens die bewaard worden op elk moment raadplegen en wijzigen.

Om snel contact met u op te kunnen nemen, kunt u ook uw mobiele telefoonnummer invoeren. Deze informatie is facultatief, en is niet vereist voor het aanmaken van een gebruikersaccount.

De gegevens worden op uw verzoek verwerkt en zijn conform art. 6, al. 1, zin 1, let. b van de AVG nodig voor de genoemde doeleinden ten behoeve van uitvoering van het contract en de precontractuele maatregelen.

U hoeft geen account aan te maken om de site te gebruiken of een bestelling te plaatsen. Wij bieden u de mogelijkheid om als gast een bestelling te plaatsen (zie 2 b). In dat geval moet u echter bij elke nieuwe bestelling uw gegevens opnieuw invullen.

Na het verwijderen van uw gebruikersaccount, worden uw gegevens automatisch verwijderd, tenzij wij verplicht zijn uw gegevens gedurende een langere periode te bewaren, conform art. 6, al. 1, zin 1, , let. c AVG, vanwege fiscale een commerciële bewaarverplichtingen en documentatie of als u instemt met langere bewaring dan de bewaartermijn vermeld in art. 6, al. 1, zin 1, let. a AVG.

d. Bij bevestiging van uw inschrijving op de newsletter

Als u uitdrukkelijk toestemming hebt verleend conform art. 6, al. 1, zin 1, let a AVG, gebruiken wij u w e-mailadres om u geregeld onze gepersonaliseerde newsletter toe te sturen. Om de newsletter te ontvangen, hoeft u alleen een e-mailadres in te voeren.

U kunt zich op elk moment afmelden, bijvoorbeeld via de link onderaan elke newsletter. U kunt ook een verzoek tot uitschrijving sturen via ons contactformulier: https://lafuma-mobilier.zendesk.com/hc/nl/requests/new

Bij gebruik van ons contactformulier

Als u vragen hebt over ongeacht welk onderwerp, kunt u contact met ons opnemen via het contactformulier dat beschikbaar is rechtsonder op de pagina’s van de website. U moet op het formulier een geldig e-mailadres invoeren, evenals uw voornaam en het onderwerp van uw verzoek zodat wij weten aan wie we het door moeten sturen en hoe we uw vraag moeten behandelen.

De gegevens die nodig zijn om contact met u op te nemen worden verwerkt conform art. 6, al. 1, zin 1, let. f van de AVG op grond van onze gerechtvaardigde belangen.

De persoonsgegevens die wij verzamelen voor het gebruik van het contactformulier worden automatisch gewist als uw verzoek is afgehandeld.

3. Overdracht van gegevens aan derden

Voor zover wettelijk toegestaan en nodig voor de verwerking van de contractuele relaties en conform art. 6, al. 1, zin 1, let. b va de AVG worden uw persoonsgegevens overgedragen aan derden. Deze overdracht houdt meer in het bijzonder de overdracht in aan bedrijven ten behoeve van administratieve doeleinden en om gecentraliseerd klantenbeheer te garanderen met betrekking tot onze contractuele relatie, evenals overdracht aan transport- en logistieke bedrijven ten behoeve van de levering van de goederen die u hebt besteld en de overdracht van betalingsgegevens aan betalingsdienstverleners en/of banken ten behoeve van de betalingstransacties. Dit houdt tevens overdracht in aan bedrijven ten behoeve van operationele ondersteuning van klanten, overzichten van klantenaccounts en het reserveren van producten. De overgedragen gegevens worden door deze derden gebruikt voor specifieke doeleinden.

Als u onze service op afstand gebruik via onze website, worden de gegevens (naam en e-mailadres) die u invoert in het contactformulier overgedragen aan Zendesk Inc., 1019 Market St, San Francisco, CA 94103 (U.S.A.) (“Zendesk”).

Zendesk gebruikt deze informatie om namens ons te antwoorden op uw verzoeken. Dit gebruik berust op een Gegevensverwerkingsovereenkomst die wij met Zendesk hebben afgesloten. Op grond van de voorwaarden van deze overeenkomst, verplicht Zendesk zich tot bescherming van uw rechten inzake uw persoonsgegevens en garandeert het gebruik van de gegevens door Zendesk conform de AVG.

Zendesk garandeert dat uw gegevens volledig worden beveiligd tegen onbevoegde toegang. Zendesk gebruikt uw gegevens niet om contact met u op te nemen voor haar eigen doeleinden en draagt uw gegevens niet over aan derden.

Als in de Verenigde Staten gevestigd bedrijf, voldoet Zendesk aan de regels inzake privacybeleid van het U.S. Privacy Shield en is geregistreerd bij het programma van het U.S. Privacy Shield du U.S. Department of Commerce (Amerikaanse ministerie van handel).

4. Cookies

Wij gebruiken cookies op onze website. Dit zijn kleine bestandjes die u browser automatisch creëert en opslaat op uw eindapparaat (draagbare computer, tablet, smartphone of soortgelijk apparaat) als u onze website bezoekt. Cookies beschadigen uw computer niet en bevatten geen virussen, Trojaanse paarden of andere malware.

De cookie slaat informatie op die afkomstig is van de specifiek gebruikte eindrandapparatuur. Dit betekent echter wel dat wij direct kennis kunnen nemen van uw identiteit.

Cookies worden enerzijds gebruikt om uw gebruik van onze sites te faciliteren. Wij gebruiken bijvoorbeeld sessiecookies waarmee we herkennen welke pagina’s u al eerder hebt bezocht op onze website, dat u al bent ingelogd op uw account of dat u uw winkelwagentje wilt weergeven. Deze cookies worden automatisch verwijderd als u onze website verlaat.

Wij gebruiken ook cookies die tijdelijk op uw eindapparaat worden opgeslagen voor een bepaalde periode om uw bezoek zo leuk mogelijk te maken. Als u onze website opnieuw bezoekt om onze diensten te gebruiken, wordt onmiddellijk herkent dat u hier al eerder bent geweest, evenals de ingevoerde gegevens en instellingen die u hebt gedefinieerd zodat u dit niet opnieuw hoeft te doen.

Anderzijds gebruiken wij cookies om gebruiksstatistieken van onze website op te stellen en de optimalisering te evalueren van ons aanbod aan u (zie hoofdstuk 5). Via deze cookies wordt automatisch herkend dat u al eerder op onze site bent geweest. Deze cookies worden automatisch verwijderd na een bepaalde periode.

De gegevens die door deze cookies worden verwerkt zijn zoals vermeld in de doeleinden nodig om onze gerechtvaardigde belangen en die van derden te beschermen conform art. 6, al. 1, zin 1, let. f van de AVG.

De meeste browsers accepteren automatisch cookies. U kunt echter uw browserinstellingen aanpassen zodat er geen cookies op uw computer worden opgeslagen of om een melding te krijgen voordat een cookie wordt aangemaakt. Als u echter cookies volledig deactiveert, kan het zijn dat niet alle functies op onze website goed werken.

5. Analysetools

De tracking en targetingtools die hierboven zijn beschreven, zijn door ons ingesteld op basis van art. 6, al. 1, zin 1, let. f van de  AVG.

Door middel van de ingestelde tracking tools willen wij ons ervan verzekeren dat onze website voldoet aan de behoeften van onze klanten en voortdurend wordt geoptimaliseerd. Wij gebruiken ook tracking tools om het gebruik van onze website te analyseren en te evalueren zodat wij ons aanbod kunnen optimaliseren.

Wij gebruiken targeting tools om er zeker van te zijn dat u advertenties ontvangt die passen bij uw werkelijke of veronderstelde interesse.

Deze interesses moeten als gerechtvaardigd worden beschouwd in de zin van de voornoemde bepaling.

U kunt de bijbehorende doeleinden en gegevenscategorieën bekijken in de betreffende tracking en targeting tools.

a) Google Analytics

Ten behoeve van het ontwerp en de optimalisering van onze website, gebruiken wij de tool Google Analytics, een Google LLC webanalyseservice . (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; "Google"). Daartoe worden gebruikersprofielen in anonieme vorm gecreëerd (zie punt 4) en worden cookies gebruikt. De informatie die door cookies wordt gegenereerd heeft betrekking op uw gebruik van onze website:

·        Uw browser (type en versie);

·        Het besturingssysteem;

·        De referentie URL (de site die u via een link naar onze website heeft geleid);

·        De hostnaam van de verzoekende computer (IP-adres);

·        Tijdstip van raadpleging van de server;

en wordt doorgestuurd naar een Google server in de VS waar ze worden opgeslagen. Google is onderworpen aan het EU-US Privacy Shield om een passend beveiligingsniveau te garanderen.

Deze informatie wordt gebruikt om het gebruik van de site te analyseren, om activiteitenrapporten van de site op te stellen ten behoeve van het uitvoeren van marktonderzoek voor verbetering van het ontwerp van de website en om andere prestaties toe te voegen aan de website in verband met het gebruik van websites en internet. Deze gegevens kunnen aan derden worden overgedragen als dit wettelijk verplicht is of als derden bevoegd zijn om deze gegevens te verwerken. Uw IP-adres wordt in geen geval gekoppeld aan andere Google-gegevens. De IP-adressen worden anoniem verwerkt zodat er geen koppeling mogelijk is (IP masking).

U kunt de installatie van cookies weigeren via de instellingen van uw browser. In dat geval kan het zijn dat bepaalde functies van deze website niet of niet correct werken.

U kunt op elk moment bezwaar maken tegen de verzameling en opslag van gegevens (inclusief uw P-adres) ten behoeve van webanalyse door een aanvullende Add-on module te installeren op uw browser om Google Analytics te deactiveren.

Een alternatieve aanvullende Add-on module voor uw browser, met name voor browsers op mobiele apparatuur om verzameling en opslag van gegevens door Google Analytics te weigeren is te vinden door te klikken op de volgende link: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout. Er wordt een Opt-out cookie geïnstalleerd die het gebruik van uw gegevens verhindert tijdens uw bezoek aan de site. De Opt-out cookie is eigen aan de browser en onze website en wordt op uw telefoon opgeslagen. Als u de cookie uit uw browser verwijderd, moet u de Opt-out cookie opnieuw installeren.

Meer informatie over gegevensbescherming in verband met Google Analytics is te vinden in de rubriek Help – Google Analytics.

b) Gepersonaliseerde publieksgroepen op Facebook

Wij maken ook gebruik van Facebook Website Custom Audiences van de vennootschap Facebook Ireland Limited (4 Grand Canal Square, Dublin 2, Ierland). Dit is een marketingdienst van Facebook waarmee we op Facebook gepersonaliseerde en gerichte reclame gebaseerd op interesses weergeven voor bepaalde gepseudonimiseerde bezoekersgroepen van onze website die ook Facebook gebruiken.

Er is een pixel Facebook Custom Audience geïntegreerd op onze website. Dit is een Java Script code waarmee persoonsgegevens in verband met gebruik van de website worden opgeslagen. Het gaat onder andere om uw IP-adres, uw navigatieprogramma en de initiële site en de doelsite. Deze informatie wordt overgedragen naar de Facebook servers in de VS. Facebook is onderworpen aan het Privacy Shield U.E.-U.S., er wordt dus een passend beveiligingsniveau gegarandeerd.

c) Microsoft Ads

Wij gebruiken Bing Universal Event Tracking (UET) van Microsoft Ads. Dit is een dienst van Microsoft Corporation (“Microsoft”). Hiermee kunnen gebruikersactiviteiten op onze website gevolgd worden als gebruikers onze site bezoeken via advertenties van Microsoft Ads.

Als u onze site bezoekt via een advertentie van Microsoft Ad, wordt een cookie op uw computer geplaatst (zie punt 4). Er is een Bing UET tag op onze website geïntegreerd. Dankzij deze code die gekoppeld is aan de cookie kunnen gegevens over het gebruik van de website worden opgeslagen. Het gaat onder andere om de tijd die is doorgebracht op de website, de delen van de website die bekeken zijn en via welke advertentie de gebruikers naar de site zijn gekomen. Er wordt geen informatie over uw identiteit geregistreerd.

Deze informatie wordt overgedragen naar de servers van Microsoft in de Verenigde Staten waar ze gedurende maximaal 180 dagen worden opgeslagen. Microsoft is onderworpen aan het EU-US Privacy Shield om een passend beveiligingsniveau te garanderen.

Meer informatie over de analyseservices van Microsoft is te vinden op de site van Microsoft.

Meer informatie over gegevensbescherming bij Micrsoft is te vinden in de bepalingen inzake gegevensbescherming van Microsoft.

d) Hotjar

Wij gebruiken Hotjar om inzicht te krijgen in de behoeften van gebruiker en om onze diensten en de navigatie op de website te verbeteren. Hotjar is een technologische dienst die ons helpt de gebruikerservaring beter te begrijpen (bijvoorbeeld hoeveel tijd brengen bezoekers door op onze pagina’s, op welke links klikken ze, inzicht in de manier waarop bezoekers door de webpagina’ bladeren en hoe ze die gebruiken). Op deze manier kunnen we via de feedback van gebruikers verbeteringen aan brengen in de inhoud en functies van de site. Hotjar gebruikt cookies en andere technologieën voor het verzamelen van informatie over het gedrag van gebruikers en de gebruikte terminal (apparaat). Dit omvat het verzamelen van het IP-adres (geregistreerd tijdens uw sessie en gedeanonimiseerd); de afmeting van het scherm van uw terminal, het type gebruikte terminal (unieke identifier die door uw apparaat wort gegenereerd), informatie over uw browser, uw geografische positie (alleen de naam van het land), de voorkeurstaal waarin de site geraadpleegd wordt. Hotjar verzamelt individuele informatie met gespeudonimiseerde profielen. Het is Hotjar contractueel verboden de over u verzamelde informatie te verkopen. Voor meer informatie, kunt u kijken op de Engelstalige pagina op: ‘about Hotjar’ section of Hotjar’s support site.

6. De rechten van betrokkenen

Als betrokkene hebt u de volgende rechten:

· Conform art. 15 van de AVG, hebt u het recht de persoonsgegevens op te vragen die wij van u verwerken. Meer in het bijzonder kunt u informatie vragen over de doeleinden van verwerking, de categorieën persoonsgegevens, de categorieën ontvangers aan wie uw gegevens zijn of worden gecommuniceerd, de geplande bewaartermijn, het bestaan van een recht op correctie, verwijdering, beperking van verwerking of bezwaar, het bestaan van een verhaalrecht, de oorsprong van uw gegevens indien deze niet door ons zijn verzameld en het bestaan van een geautomatiseerd beslissingsproces, inclusief profiling, en in voorkomende gevallen belangrijke informatie over de respectievelijke details;

· Conform art. 16 van de AVG, hebt u het recht te vragen dat wij onmiddellijk de persoonsgegevens die wij over uw bewaren corrigeren of aanvullen;

· Conform art. 17 van de AVG, hebt u het recht te vragen om wissing van de persoonsgegevens die wij over u bewaren conform art. 17 van de AVG, tenzij verwerking nodig is voor de uitoefening van het recht op vrijheid van meningsuiting en informatie, de uitvoering van een wettelijke verplichting, om redenen van openbaar belang of om rechten te doen gelden, uit te oefenen of verdedigen;

· Conform art.18 van de AVG, hebt u het recht een beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te vragen indien u de juistheid van de gegevens betwist, indien de verwerking onwettig is, indien u weigert de gegevens te wissen en wij de gegevens niet langer nodig hebben, indien u die nodig hebt om wettelijke rechten te doen gelden, uit te oefenen of te verdedigen of indien u bezwaar hebt aangetekend tegen verwerking conform art. 21;

· Conform art. 20 van de AVG, hebt u het recht te vragen om verkrijging van de persoonsgegevens die u aan ons hebt verstrekt in een gestructureerd, gangbaar en machineleesbaar formaat of om overdracht van uw gegevens aan een andere verantwoordelijke;

· Conform art. 7, al. 3 van de AVG, hebt u het recht uw toestemming op elk moment in te trekken. In dat geval zijn wij niet langer bevoegd om in de toekomst de verwerking van de gegevens op basis van toestemming voort te zetten, en u kunt een klacht indienen bij een toezichthoudende autoriteit conform art. 77 van de AVG. Over het algemeen kunt  hiertoe contact opnemen met de toezichthoudende autoriteit van uw woonplaats of gebruikelijke werkplaats of ons hoofdkantoor.

7. Bezwaarrecht

Voor zover uw persoonsgegevens worden verwerkt op grond van gerechtvaardigde belangen in de zin van art. 6, al. 1, zin 1, let. f van de AVG, hebt u het recht bezwaar te maken tegen verwerking van uw persoonsgegevens conform art. 21 van de AVG indien er redenen bestaan die voortvloeien uit uw bijzondere situatie of indien het bezwaar is gericht tegen directe reclame. In het laatste geval hebt u een algemeen bezwaarrecht dat wij uitvoeren zonder vermelding van een bijzondere situatie. Indien u gebruik wenst te maken van uw recht op bezwaar, kunt u een verzoek sturen via ons contactformulier : https://lafuma-mobilier.zendesk.com/hc/nl/requests/new

8. Beveiliging van gegevens

Alle gegevens die u verstrekt worden versleuteld overgedragen volgens de algemeen geaccepteerde en beveiligde TLS-norm (Transport Layer Security). TLS is een betrouwbare en bewezen norm die ook wordt gebruik door bijvoorbeeld online bankdiensten. U herkent de beveiligde TLS-verbinding aan de s na de http (dat wil zeggen https://...) in de navigatiebalk van uw browser of door het hangslotje onderaan uw browser.

Wij gebruiken passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen om uw gegevens te beschermen tegen onopzettelijke of opzettelijke handelingen, volledig of gedeeltelijk verlies, vernietiging of onbevoegde toegang door derden. Onze beveiligingsmaatregelen worden voortdurend verbeterd volgens de technologische ontwikkelingen.

9. Update en wijziging van dit Privacybeleid

De laatste update van dit Privacybeleid dateert van 12 januari 2021.

Vanwege latere ontwikkelingen van onze website en het aanbod dat daarop wordt weergegeven of wijzigingen in wet- of regelgevende vereisten kan het nodig zijn dit beleid te wijzigen.

Dit Privacybeleid kan op elk moment geraadpleegd worden op de volgende website: https://lafuma-mobilier.fr/politique-de-confidentialite.html

loader
Bezig met laden...