Algemene gebruiksvoorwaarden LAFUMA MOBILIER

De onderhavige algemene gebruiksvoorwaarden (hierna de "voorwaarden") zijn van toepassing op de bezoeken van enerzijds iedere particulier die meerderjarig en handelingsbekwaam is en deze niet voor de handel bestemde website bezoekt, en anderzijds de LAFUMA MOBILIER S.A.S. Derhalve zijn de voorwaarden van rechtswege van toepassing op alle bezoeken aan deze website, die het exclusieve eigendom is van LAFUMA MOBILIER S.A.S. LAFUMA MOBILIER S.A.S. behoudt zich het recht voor deze voorwaarden te wijzigen. Ieder bezoek aan deze website is tijdens het bezoek onderhevig aan de voorwaarden. Indien een bepaling van deze voorwaarden nietig is, blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht.

ARTIKEL 1. IDENTITEIT VAN LAFUMA MOBILIER S.A.S.

LAFUMA MOBILIER S.A.S. is een Société par Actions Simplifiée (vereenvoudigde vennootschap op aandelen) naar Frans recht met een kapitaal van €9.262.561, geregistreerd bij de kamer van koophandel van Romans (Frankrijk) onder het SIREN-nummer 798 689 253 (intracommunautair BTW-nummer: FR58 798 689 253).

Verantwoordelijk voor de publicatie: De heer Reiner Pichler, CEO.

Adres van het hoofdkantoor:
LAFUMA MOBILIER SAS
6 rue Victor Lafuma
26140 Anneyron Frankrijk

Webhosting:
mcosys GmbH
Niederkalbacher Str. 27
36119 Neuhof
Duitsland
http://www.mcosys.de

ARTIKEL 2. PRODUCTEN

De producten op deze site worden aangeboden, zijn onderhevig aan deze voorwaarden en zijn geldig zolang ze op de website worden vermeld. De bezoeker wordt verzocht de artikelen op de informatiepagina van elk product te raadplegen. De aangeboden producten worden met de grootst mogelijke nauwkeurigheid beschreven. De foto's, teksten en tekeningen die in verband met deze producten worden getoond zijn slechts indicatief. Ze kunnen soms kleine verschillen vertonen ten opzichte van het eindproduct.

ARTIKEL 3. BEPALINGEN BETREFFENDE INFORMATIE, BESTANDEN EN VRIJHEDEN

Cookies:

De site maakt gebruik van cookies. Een cookie is een computerbestand opgeslagen op de harde schijf van de computer van de bezoeker. De bezoeker behoudt de optie om cookies te weigeren via de instellingen van zijn internetbrowser. Hierdoor kan de service die LAFUMA MOBILIER S.A.S. via zijn website biedt echter niet meer gepersonaliseerd worden.

Webbakens:

Bepaalde pagina's van de website kunnen webbakens bevatten waarmee het aantal bezoekers van de site kan worden geteld en/of die LAFUMA MOBILIER S.A.S. informatie kunnen geven via een aantal indicatoren. Deze webbakens kunnen worden gebruikt met sommige van onze partners, met name om de effectiviteit van de website te meten en te verbeteren. In ieder geval zijn de via deze bakens verkregen gegevens strikt anoniem en dienen ze om statistische gegevens te verzamelen over het gebruik van bepaalde pagina's van de site, met als doel om de klanten van de site beter te dienen.

ARTIKEL 4. INTELLECTUEEL EIGENDOM

Alle documenten, teksten, afbeeldingen, foto's, grafische voorstellingen en andere elementen van de inhoud van de website zijn het exclusieve eigendom van LAFUMA MOBILIER S.A.S. en het gebruik ervan is voorbehouden aan LAFUMA MOBILIER S.A.S. Derhalve mogen ze op geen enkele wijze worden gereproduceerd, gebruikt of geëxploiteerd.

ARTIKEL 5. TOEPASSELIJK RECHT – GESCHILLEN

LAFUMA MOBILIER S.A.S is een vennootschap naar Frans recht. Op onze overeenkomsten is het Franse recht van toepassing. In geval van geschillen zijn de Franse rechtbanken bevoegd om hierover te oordelen. De bezoeker wordt door LAFUMA MOBILIER S.A.S. op de hoogte gesteld van de mogelijkheid tot bemiddeling of iedere andere alternatieve wijze van geschillenbeslechting.