Algemene verkoopvoorwaarden LAFUMA MOBILIER (Van toepassing vanaf 09/06/2023)


Onderhavige Algemene Verkoopvoorwaarden (hierna "AVV" genoemd), opgesteld in het Nederlands, zijn van toepassing op de verkoop die wordt gesloten tussen, enerzijds, iedere meerderjarige particuliere klant die handelsbekwaam is en handelt in de hoedanigheid van consument krachtens de Consumentenwet en woont in Nederland (hierna de "Klant" genoemd) die een aankoop doet op de webshop www.lafuma-meubels.nl (hierna de "Site" genoemd) en, anderzijds, de vennootschap LAFUMA MOBILIER S.A.S., Vereenvoudigde Vennootschap op Aandelen met een kapitaal van € 9.262.561 geregistreerd in het handelsregister van Romans onder SIREN-nr. 798 689 253 hierna "LAFUMA MOBILIER" genoemd. Bijgevolg zijn onderhavige voorwaarden van rechtswege van toepassing op alle bestellingen die door de Klant worden geplaatst op de Site, die het exclusief eigendom is van LAFUMA MOBILIER.

De toepasselijke AVV zijn de AVV die gelden op het moment van de bevestiging van de bestelling. LAFUMA MOBILIER behoudt zich het recht voor om de AVV op ieder moment te wijzigen. De aangebrachte wijzigingen in onderhavige AVV kunnen aan de klant tegenstelbaar zijn zodra ze online worden gepubliceerd op de Site en kunnen niet worden toegepast op bestellingen die eerder werden geplaatst. De Klant wordt gevraagd de AVV regelmatig te raadplegen om op de hoogte te blijven van de laatste wijzigingen. Op verzoek van de Klant zal LAFUMA MOBILIER een kopie van de toepasselijke AVV op het moment dat de bestelling werd geplaatst aan de klant bezorgen.

De Klant erkent en aanvaardt dat iedere bestelling die door hem op de Site wordt geplaatst, impliceert dat hij de AVV volledig aanvaardt. Hij verklaart kennis te hebben genomen van de AVV en aanvaardt deze door het overeenstemmende vakje aan te vinken in het klantenparcours, waarmee zijn aanvaarding van de AVV wordt vastgelegd.

Indien één van de clausules van onderhavige AVV nietig en/of ongedaan zou worden verklaard, zullen de andere clausules volledig van toepassing blijven op de bestelling.

ARTIKEL 1. IDENTIFICATIE VAN LAFUMA MOBILIER S.A.S.

De site www.lafuma-meubels.nl is exclusief eigendom van LAFUMA MOBILIER S.A.S, een vereenvoudigde vennootschap op aandelen met een kapitaal van € 9.262.561, geregistreerd in het handelsregister van Romans onder SIREN nr. 798 689 253 (intracommunautair btw-nummer: FR58 798 689 253).

Publicatie directeur: Dhr. Timo Schmidt-Eisenhart, in zijn hoedanigheid van Algemeen Directeur van de Groep Calida

Postadres: 6 Rue Victor Lafuma 26140 Anneyron FRANKRIJK

Hosting:

De site wordt gehost door ADOBE SYSTEMS FRANCE SAS, een vereenvoudigde naamloze vennootschap met een kapitaal van € 6.569.120, geregistreerd bij het RCS van Parijs onder nummer B 350 381 968.

Maatschappelijke zetel: 94-96 Rue Lauriston 75016 Parijs.

Telefoonnummer: 01 70 98 14 00

 

Synolia
SAS au capital de 100 770 euros
59 rue de l’Abondance – 69003 Lyon
FRANCE
452 487 416 R.C.S LYON
Téléphone : +33 (0)4 27 70 53 70

 

ARTIKEL 2. PRODUCTEN

2.1 LAFUMA MOBILIER biedt diverse producten te koop aan (hierna het (de) "Product(en)” genoemd), die worden getoond op de Site.

Overeenkomstig artikel L. 111-1 van de Franse Consumentenwet kan de Klant voorafgaand aan zijn bestelling kennis nemen van de essentiële kenmerken van het Product dat hij wilt bestellen op de Site.

De Producten die te koop worden aangeboden op de Site, worden zo precies mogelijk beschreven. De foto’s, teksten en afbeeldingen die worden gekoppeld met de Producten, hebben echter een loutere indicatieve waarde. Ondanks de oplettendheid van LAFUMA MOBILIER kunnen er echter kleine verschillen optreden tussen deze afbeeldingen en het Product dat wordt geleverd aan de Klant.

 De op de Site voorgestelde Producten zijn beschikbaar, zolang de voorraad strekt, zoals ze worden afgebeeld op de Site en zolang er geen tegenbericht op de Site wordt getoond. De Klant kan de beschikbaarheid van de verkochte Producten raadplegen op de informatiepagina van elk Product.

2.2 Overeenkomstig de wettelijke bepalingen, brengt LAFUMA MOBILIER de Klant op de hoogte van de beschikbaarheid of onbeschikbaarheid van reserveonderdelen die vereist zijn voor het gebruik van de Producten die worden geproduceerd door LAFUMA MOBILIER en, zo nodig, de periode waarin of de datum waarop deze onderdelen beschikbaar zullen zijn op de markt. Deze data zullen worden vermeld op alle commerciële documenten of elke duurzame gegevensdrager die gepaard gaat met de verkoop van de Producten.

2.3 Eco-Mobilier

LAFUMA MOBILIER is geregistreerd in het Franse Registre national des Producteurs (Nationaal Register van Producenten) dat wordt beheerd door het ADEME onder het unieke identificatienummer FR019341.

ARTIKEL 3. PROMOTIES

LAFUMA MOBILIER kan, naar eigen goeddunken, tijdelijke aanbiedingen invoeren waarvan de Klant kan profiteren zolang hij voldoet aan de toegangsvoorwaarden voor de aanbieding, zoals gepreciseerd door de Site en, zo nodig, een bestelling plaatst tijdens de periode waarin de aanbieding geldig is.

ARTIKEL 4. KLANTACCOUNT

4.1 Modus "Gast"

De Klant moet geen account aanmaken om een bestelling van Producten te kunnen plaatsen op de Site.

Hij kan immers een bestelling plaatsen via de modus "Gast" die beschikbaar is op de Site, op voorwaarde dat hij zijn e-mailadres en alle vereiste informatie voor de bestelling vermeldt, zoals vastgesteld in artikel 5 van de AVV.

4.2 Account aanmaken

Voorafgaand aan het plaatsen van de bestelling op de Site, kan de Klant een account aanmaken door de gevraagde informatie, die vereist is voor de verwerking van de bestelling in te voeren. Deze informatie omvat: naam, voornaam, e-mailadres, adres, telefoon. Hij zal worden gevraagd een wachtwoord in te stellen.

Na het aanmaken van het account, zal de Klant zich kunnen aanmelden door zijn e-mailadres of gebruikersnaam en wachtwoord in te voeren. Indien de Klant zijn wacht woord is vergeten, zal hij een ander wachtwoord kunnen aanvragen door de procedure op de Site te volgen.

De identificatiegegevens van de Klant zijn strikt persoonlijk en moeten vertrouwelijk blijven.

Afhankelijk van de keuze die hij maakt bij het aanmaken van zijn account, zal de Klant aanbiedingen van LAFUMA MOBILIER en/of de partners van LAFUMA MOBILIER ontvangen, zoals vermeld bij het aanmaken van het account. De Klant kan, op ieder moment, zijn keuze wijzigen. Op zijn account kan hij kiezen om zich uit te schrijven voor deze informatiedienst.

4.3 Toegankelijke informatie op het account

Op zijn account kan de Klant toegang krijgen tot de volgende informatie en/of documenten:

-             Persoonsgegevens van de Klant;

-             Factuur- en leveringsadres;

-             Overzicht van de bestellingen met trackinglink voor de opvolging van het pakket;

-             Facturen en overzicht van de bestellingen;

-             Opvolging Dienst na Verkoop;

-             Beheer van de abonnementen op de nieuwsbrief.

4.4 Deactiveren van het account

Indien de Klant zijn account wilt deactiveren, zal hij hiervoor telefonisch of via een contactformulier een aanvraag moeten indienen bij de Klantendienst van LAFUMA MOBILIER, waarvan de contactgegevens worden vermeld in artikel 16 van de AVV.

De deactivering van het account zal worden doorgevoerd door LAFUMA MOBILIER binnen een termijn van tweeënzeventig (72) werkuren vanaf de controle van de identiteit van de Klant door de Klantendienst van LAFUMA MOBILIER.

 ARTIKEL 5. BESTELPROCES

De Klant die een bestelling wilt plaatsen moet de onderstaande procedure volgen:

Stap nr.°1 - Keuze van het Product

Uit alle Producten die te koop worden aangeboden op de Site, kiest de Klant het of de Product(en) die hij wilt bestellen.

Stap nr.°2 - Controle en validering van de inhoud van de selectie

De Klant controleert het overzicht van het of de Product(en) die hij heeft toegevoegd in zijn winkelmandje en controleert de inhoud ervan.

De Klant moet controleren of de prijzen, afmetingen en volumes van de Producten in het overzicht van zijn bestelling effectief overeenstemmen met de Producten die hij wilt kopen.

De Klant beschikt over de mogelijkheid om het of de geselecteerde Product(en) te verwijderen.

Stap nr.°3 - Identificatie van de Klant

Als hij dat nog niet heeft gedaan, moet de Klant zich aanmelden om zijn bestelling te plaatsen.

Om zich aan te melden kan de Klant een account aanmaken op de Site in overeenstemming met de bepalingen van artikel 4 of, als hij al een account heeft aangemaakt, kan hij zijn gebruikersnaam of e-mailadres en wachtwoord invoeren.

De Klant kan er ook voor kiezen om de bestelling te plaatsen in de modus "gast" die beschikbaar is op de Site, zoals vermeld in artikel 4.

Stap nr.°4 - Controle van de bestelling

Indien de Klant zich heeft geïdentificeerd met behulp van zijn klantaccount, zal hij de inhoud van zijn bestelling, de totaalprijs, het factuur- en leveringsadres; moeten controleren. Hij behoudt hierbij de mogelijkheid om een Product te verwijderen of het adres te factuur- en leveringsadres te wijzigen.

Omgekeerd, als de klant ervoor heeft gekozen om zijn bestelling te plaatsen via de modus "gast" die beschikbaar is op de Site, moet hij bij het plaatsen van zijn bestelling de inhoud van zijn bestelling en de totaalprijs controleren en alle bovenstaande informatie invoeren. Hij behoudt de mogelijkheid om de door hem geselecteerde Producten te verwijderen.

Stap nr.°5 - Bepalingen en plaats van levering

De Klant moet een keuze maken voor één van de leveringsmethoden die worden aangeboden door LAFUMA MOBILIER en beschikbaar zijn voor de geselecteerde producten. De beschikbare leveringswijzen en de bijhorende kosten worden beschreven in artikel 9 van de AVV en kunnen variëren afhankelijk van de Producten.

De Klant voert het adres in waarop hij zijn bestelling wilt laten leveren.

Stap nr.°6 - Keuze van de betaalmethode

De Klant kiest de geselecteerde betaalmethode uit de methoden van artikel 8.

Stap nr.°7 - Bevestiging van de bestelling

De Klant bevestigt zijn bestelling na deze te hebben gecontroleerd, door te klikken op de knop "Bestelling bevestigen”. Na de laatste controle van de bestelling, klikt de Klant op de knop "Doorgaan”. Door op deze knop te drukken, wordt de Klant herinnerd aan de betalingsverplichting voor de vermeldde prijs door middel van de vermelding "Betalen" hetgeen hij erkent en aanvaardt.

Stap nr.°8 - Betaling

De Klant verstrekt de vereiste bankgegevens voor de betaling die overeenstemmen met de geselecteerde betaalmethode.

Stap nr.°9 - Ontvangstbevestiging van de bestelling

De bestelling van de Klant wordt bevestigd door LAFUMA MOBILIER door middel van een e-mail die een overzicht van de inhoud van de bestelling:

-             het ordernummer;

-             het nummer van de banktransactie;

-             de lijst en prijs van het of de bestelde Product(en);

-             de leveringsvoorwaarden en -prijs van de bestelling.

Dit document vormt het officieel bewijs van de bestelling, de Klant dient dit dus te bewaren.

ARTIKEL 6. OPVOLGING VAN DE BESTELLING

6.1 Verwerking van de bestelling

Zodra de bestelling is geregistreerd door LAFUMA MOBILIER, verplicht de onderneming zich ertoe de bestelling te verwerken.

Ondanks de waakzaamheid van LAFUMA MOBILIER, en indien een Product niet langer beschikbaar is nadat de Klant zijn bestelling heeft geplaatst, zal LAFUMA MOBILIER de Klant hiervan zo snel mogelijk op de hoogte brengen via e-mail of telefoon. De bestelling zal automatisch worden geannuleerd en de klant zal worden terugbetaald binnen een maximale termijn van veertien (14) dagen nadat LAFUMA MOBILIER de Klant op de hoogte heeft gebracht van de situatie.

6.2 Verzendbevestiging van de bestelling

De Klant zal via e-mail op de hoogte worden gebracht van het feit dat zijn bestelling werd verzonden.

ARTIKEL 7. PRIJS - CLAUSULE VAN EIGENDOMSVOORBEHOUD

7.1 Betaling

De toegepaste prijzen zijn de prijzen die gelden op de dag waarop de bestelling wordt geplaatst. De prijzen worden vermeld in euro, taksen inbegrepen (incl. btw), buiten de bijdrage in de kosten voor de voorbereiding en levering van de bestelling, zoals bepaald in artikel 9 en zoals wordt herinnerd aan de Klant bij het plaatsen van de bestelling.

LAFUMA MOBILIER behoudt zich het recht voor om een bestelling van een Klant waarmee sprake is van een lopend geschil verbonden aan een defect of laattijdige betaling, te annuleren, op te schorten of te weigeren.

7.2 Eigendomsoverdracht

DE PRODUCTEN BLIJVEN HET EIGENDOM VAN LAFUMA MOBILIER TOT DE VOLLEDIGE INNING VAN DE KOSTPRIJS DOOR LAFUMA MOBILIER.

De Klant erkent en aanvaardt echter dat de risico-overdracht (verlies, schade...) plaatsvindt zodra hij of een derde die namens hen wordt aangesteld de bestelde Producten fysiek in ontvangst zal hebben genomen.

7.3 Fraudecontrole:

Om de veiligheid van de transacties te verzekeren en fraude inzake verkoop op afstand te voorkomen, voert LAFUMA MOBILIER controles uit op bestellingen ie werden gevalideerd op de Site. Deze controles willen LAFUMA MOBILIER beschermen tegen misbruik betreffende betalingen op afstand. In het kader van deze controleprocedures zal LAFUMA MOBILIER de Klant vragen om de nodige documenten voor te leggen om de bestelling te deblokkeren: identiteitsdocumenten, bewijs van woonplaats, bewijs van de debetrekening op zijn naam, enz., de controle van de identiteit en woonplaats van de Klant te garanderen.

Deze verzoeken worden ingediend via e-mail en de Klant moet LAFUMA MOBILIER deze bewijsmiddelen bezorgen via e-mail of fax om de bestelling vrij te geven. Bij gebrek aan bewijsstukken of als de overhandigde bestellingen de identificatie van de plaatser van de bestelling en de effectieve woonplaats niet mogelijk maken, zal LAFUMA MOBILIER de bestelling kunnen annuleren om de veiligheid van de online transacties te waarborgen.

ARTIKEL 8. BETALINGSVOORWAARDEN

8.1 Betaalmiddelen

De volgende betaalmiddelen worden ter beschikking gesteld van de Klant:

-             Betaling via bankkaart (Visa, Bancontact, Mastercard, Maestro, Visa Electron, elektronische bankkaart): de aankoopprijs van de Producten die de Klant wenst te kopen, zal onmiddellijk worden gedebiteerd van zijn rekening;

-             Betaling via HiPay iDeal

De Klant waarborgt dat hij volledig bevoegd is voor het gebruik van zijn bankkaart of zijn PAYPAL-account voor de betaling van zijn bestelling en dat de betaalmiddelen toegang geven tot voldoende fondsen om de kosten van de op de Site geplaatste bestelling te dekken.

Het is aan de Klant om zijn betalingscertificaat te registreren of printen als hij zijn bankgegevens betreffende de transactie wilt bewaren.

8.2 Veiligheid van de betalingen

De gegevens van de door de Klant gebruikte bankkaart worden versleuteld door middel van het SSL-protocol (Secure Socket Layer) en worden nooit op duidelijke manier overgedragen binnen het netwerk. De betaling wordt rechtstreeks uitgevoerd bij de bank. LAFUMA MOBILIER heeft onder geen beding toegang tot deze gegevens en bewaart deze niet op de servers.

ARTIKEL 9. LEVERINGSVOORWAARDEN

9.1 Algemene voorwaarden

Er zijn enkel leveringen binnen Nederland mogelijk.

De pakketten worden thuis bij de Klant geleverd door DPD, Heppner of Schenker.

Er wordt expliciet gepreciseerd dat de Klant niet zelf een keuze kan maken tussen de bovenstaande transportbedrijven. Rekening houdend met de aard (met name de afmetingen en het gewicht) van de Producten, kan LAFUMA MOBILIER beroep doen op gespecialiseerde transportbedrijven om voor bepaalde Productcategorieën.

De Producten die worden besteld op de Site, worden geleverd op het vermelde adres. De Producten worden geleverd samen met de gebruikershandleiding en installatiegids.

9.2 Verzendkosten

Er wordt expliciet gepreciseerd dat het bedrag van de verzendkosten niet inbegrepen zit in de prijs van de Producten.

Het bedrag van de leveringskosten is afhankelijk van de bestelde Producten en de door LAFUMA MOBILIER geselecteerde transporteur. Het bedrag van de leveringskosten van de Producten zal worden vermeld tijdens het bestelproces en in het overzicht van de bestelling van de Klant voor validatie van de bestelling.

Voor de Producten uit bepaalde rubrieken van de Site onder de terminologie "Decoratie & Accessoires" en "Reserveonderdelen en vervangingsdoeken" (hierna "Accessoires" genoemd) worden de volgende leveringskosten toegepast: zeven komma negentig euro (€ 7,90) door DPD.

Voor Producten die geen deel uitmaken van de Accessoires, zijn de leveringskosten als volgt:

-             veertien komma negentig euro (€ 14,90) incl. btw voor een levering door DPD of Schenker;

 

9.3 Leveringstermijn

De vermelde leveringstermijnen voor de klant omvatten de verwerkings-, voorbereidings- en verzendtermijn van de bestelling.

De leveringstermijnen zijn als volgt:

-             Voorbereiding van de bestelling: de bestelling wordt voorbereid om het magazijn van LAFUMA MOBILIER te verlaten binnen een termijn van tweeënzeventig (72) werkuren, te tellen vanaf de bevestiging van de bestelling via e-mail.

-             Verzending van de bestelling: de levering wordt verzorgd door het transportbedrijf binnen een maximale termijn van zeven (7) tot vijftien (15) dagen te tellen vanaf het moment dat het pakket het magazijn van LAFUMA MOBILIER heeft verlaten (tenzij anders vermeld in het bestelproces).

LAFUMA MOBILIER verplicht zich ertoe deze leveringstermijn na te leven.

Indien de leveringstermijn niet wordt nageleefd, staat het de Klant vrij om LAFUMA MOBILIER op de hoogte te brengen van de schorsing van de betaling van een deel van de aankoopprijs of de volledige aankoopprijs tot LAFUMA MOBILIER de overeenkomst uitvoert of ontbindt volgens de bepalingen van artikel L. 216-6 van de Franse Consumentenwet.

In overeenstemming met deze bepaling, zal de ontbinding van de overeenkomst schriftelijk geschieden, nadat LAFUMA MOBILIER werd aangemaand om binnen een redelijke aanvullende termijn de levering uit te voeren, en dit na deze aanvullende termijn nog niet is gebeurd.

In dat geval zal LAFUMA MOBILIER de aankoopprijs terugbetalen aan de Klant binnen een maximale termijn van veertien (14) dagen te tellen vanaf de indiening van het schriftelijk verzoek tot nietigverklaring door de Klant, via elk betaalmiddel.

9.4 Onjuist adres

De Klant erkent en aanvaardt dat hij de juistheid en volledigheid van de informatie betreffende de factuur- en leveringsadressen die hij deelt met LAFUMA MOBILIER moet controleren. Bijgevolg, indien het adres niet volledig of foutief is, of wanneer het pakket wordt geweigerd door de bestelling, of wanneer er informatie ontbreekt waardoor het Product niet tijdig kan worden geleverd aan de bestemmeling, kan LAFUMA MOBILIER niet aansprakelijk worden gesteld voor de niet-naleving van de contractuele leveringstermijn. Als het gebrek aan informatie leidt tot een tweede leveringspoging aan de Klant, heeft LAFUMA MOBILIER het recht om de bijhorende leveringskosten voor deze tweede levering door te rekenen aan de Klant.

9.5 Ontvangst van de bestelling

Bij ontvangst van de bestelling, moet de Klant de staat van de ontvangen Producten controleren. De Producten zullen worden geleverd met een geschreven document waarin de Klant de mogelijkheid wordt geboden om voorbehoud te maken, met name bij een gebrek van het Product of indien de gebruikershandleiding of installatiegids niet wordt meegeleverd.

Onverminderd de Klant zijn recht op herroeping en wettelijke conformiteitsgaranties uitoefent, zal iedere afwijking met betrekking tot de levering met name ontbrekende, beschadigde of defecte Producten, moet LAFUMA MOBILIER hiervan op de hoogte worden gebracht binnen een maximale termijn van drie (3) dagen na ontvangst van de Producten, aan de Klantendienst van LAFUMA MOBILIER, waarvan de contactgegevens worden vermeld in artikel 16 van de AVV.

ARTIKEL 10. HERROEPINGSRECHT

10.1 Herroepingstermijn

In overeenstemming met artikels L. 221-18 en volgende van de Franse Consumentenwet, beschikt de Klant over een herroepingstermijn van veertien (14) kalenderdagen te tellen vanaf de datum van ontvangst van de Producten om zijn herroepingsrecht uit te oefenen zonder hiervoor een reden te moeten opgeven.

10.2 Uitoefening van het herroepingsrecht

Om zijn herroepingsrecht uit te oefenen, moet de klant LAFUMA MOBILIER schriftelijk op de hoogte brengen van zijn besluit om zijn herroepingsrecht uit te oefenen door middel van een ondubbelzinnige verklaring die hij indient bij de Klantendienst van LAFUMA MOBILIER, waarvan de contactgegevens worden vermeld in artikel 16 van de AVV.

Om dit te doen, kan de Klant:

-      Het herroepingsformulier, dat u vindt in bijlage 1 van de AVV, invullen;

-      Een retournummer aanvragen door zich rechtstreeks aan te melden op zijn klantaccount in de categorie "Mijn bestellingen" door te klikken op "Ik wil een artikel retourneren”;

-  Contact opnemen met de Klantendienst van LAFUMA MOBILIER op de website https://lafuma-mobilier.zendesk.com/hc/fr/requests/new door de gevraagde informatie in te voeren.

LAFUMA MOBILIER zal de Klant hiervoor een ontvangstbevestiging bezorgen.

10.3 Retourmodaliteiten en -kosten

De Klant zal het (de) Product(en) moeten terugbezorgen aan LAFUMA MOBILIER en dit ten laatste binnen een termijn van veertien (14) dagen te tellen vanaf de mededeling van zijn besluit om zich te herroepen.

De Klant zal het Product retourneren in de oorspronkelijke staat en verpakking en hier, zo nodig, alle accessoires en gebruikershandleidingen aan toevoegen, met andere woorden: de klant is verantwoordelijk voor de retourzending in perfecte staat.

Als de Klant zijn herroepingsrecht uitoefent, zijn de retourkosten voor de Producten exclusief voor rekening van de Klant. Voor Frankrijk 30€ en voor export 35€.

10.4 Termijnen en modaliteiten voor de terugbetaling

LAFUMA MOBILIER zal de klant het volledige bedrag van de geretourneerde Producten, met inbegrip van de leveringskosten die werden betaald bij het plaatsen van de bestelling, terugbetalen, met uitzondering van de aanvullende kosten die werden betaald door de Klant als deze expliciet heeft gekozen voor een duurdere leveringsmethode dan de standaard levering die wordt aangeboden door LAFUMA MOBILIER.

LAFUMA MOBILIER zal onverwijld overgaan op de terugbetaling van de sommen en ten laatste binnen de veertien (14) dagen te tellen vanaf de datum waarop LAFUMA MOBILIER op de hoogte werd gebracht van het besluit van de klant om zich te herroepen. LAFUMA MOBILIER behoudt zich echter het recht voor om de terugbetaling uit te stellen tot de recuperatie van de Producten of tot de consument bewijs heeft geleverd voor de verzending ervan, de datum van het eerste van beide feiten zal hiervoor worden weerhouden.

Overeenkomstig artikel 10.3 van de AVV zal de terugbetaling door LAFUMA MOBILIER in het kader van de uitvoering van het herroepingsrecht geen kosten voor de retourzending van de Producten omvatten, aangezien dit geen kost is die werd aangerekend op het moment dat de bestelling werd geplaatst.

LAFUMA MOBILIER zal deze terugbetaling uitvoeren door gebruik te maken van hetzelfde betaalmiddel als het betaalmiddel dat door de Klant werd gebruikt voor de initiële transactie, behoudens expliciet akkoord van de Klant dat LAFUMA MOBILIER een andere betaalwijze gebruikt en enkel voor zover de terugbetaling geen extra kosten oplevert voor de Klant.

ARTIKEL 11. OMRUILEN VAN PRODUCTEN

11.1 Omruiltermijn

Onverminderd zijn herroepingsrecht, zoals beoogd in artikel 10 van de AVV, beschikt de Klant over een termijn van veertien (14) dagen vanaf de ontvangstdatum van de Producten om het (de) Product(en) te retourneren en een omruiling te vragen.

11.2 Modaliteiten voor de omruiling

De Klant moet contact opnemen met de Klantendienst via zijn klantaccount en een "Retouraanvraag" doen in de rubriek "Mijn bestellingen" of via het contactformulier van LAFUMA MOBILIER.

De Klant zal het Product retourneren in de oorspronkelijke staat en verpakking en hier, zo nodig, alle accessoires en gebruikershandleidingen aan toevoegen, met andere woorden: de klant is verantwoordelijk voor de retourzending in perfecte staat. De retourkosten voor de Producten zijn exclusief voor rekening van de Klant.

LAFUMA MOBILIER zal de klant het volledige bedrag van de geretourneerde Producten, met inbegrip van de leveringskosten die werden betaald bij het plaatsen van de bestelling, terugbetalen, met uitzondering van de aanvullende kosten die werden betaald door de Klant als deze expliciet heeft gekozen voor een duurdere leveringsmethode dan de standaard levering die wordt aangeboden door LAFUMA MOBILIER.

LAFUMA MOBILIER zal onverwijld overgaan op de terugbetaling van de sommen en ten laatste binnen de veertien (14) dagen te tellen vanaf de datum waarop LAFUMA MOBILIER op de hoogte werd gebracht van het besluit van de klant om te omruilen. LAFUMA MOBILIER behoudt zich echter het recht voor om de terugbetaling uit te stellen tot de recuperatie van de Producten of tot de consument bewijs heeft geleverd voor de verzending ervan, de datum van het eerste van beide feiten zal hiervoor worden weerhouden.

Overeenkomstig artikel 10.3 van de AVV zal de terugbetaling door LAFUMA MOBILIER in het kader van de uitvoering van het omruilsrecht geen kosten voor de retourzending van de Producten omvatten, aangezien dit geen kost is die werd aangerekend op het moment dat de bestelling werd geplaatst.

LAFUMA MOBILIER zal deze terugbetaling uitvoeren door gebruik te maken van hetzelfde betaalmiddel als het betaalmiddel dat door de Klant werd gebruikt voor de initiële transactie, behoudens expliciet akkoord van de Klant dat LAFUMA MOBILIER een andere betaalwijze gebruikt en enkel voor zover de terugbetaling geen extra kosten oplevert voor de Klant.

In de tussentijd kan de Klant het gewenste Product of de gewenste kleur al bestellen.

ARTIKEL 12. GARANTIE

Allereerst wordt de Klant eraan herinnerd dat de Producten genieten:

-             De wettelijke conformiteitsgarantie;

-             De wettelijke garantie tegen verborgen gebreken die resulteren uit een gebrek van het materiaal, ontwerp of de productie en die de geleverde Producten beïnvloeden en ongeschikt maken voor het gebruik.

12.1 Wettelijke garanties

 

In overeenstemming met de artikelen L. 217-1 en volgende van de Franse Consumentenwet, garandeert LAFUMA MOBILIER de conformiteit van de producten die op de Site worden verkocht.

 

Wanneer hij beroep wenst te doen op de wettelijke conformiteitsgarantie:

-             geniet de Klant van een termijn van twee (2) jaar te tellen vanaf de levering van het goed om hier beroep op te doen;

-             wordt de Klant vrijgesteld van een verplichting om bewijs aan te voeren voor het bestaan van een gebrek aan conformiteit van het goed gedurende de periode van vierentwintig (24) maande voorafgaand de levering van het goed;

-             zal de Klant kunnen kiezen tussen de herstelling of vervanging van het goed, onder voorbehoud dat deze keuze geen kennelijk onevenredige kosten meebrengt voor LAFUMA MOBILIER ten aanzien van de andere modaliteit, rekening houdend met de waarde van het goed, het belang van het defect en de eventuele mogelijkheid om te kiezen voor de andere modaliteit zonder ernstig nadeel voor de Klant, aangezien wordt gepreciseerd dat de Klant, na de ingebrekestelling, de gedwongen tenuitvoerlegging in natura van de initieel gevraagde oplossing zal kunnen voortzetten als deze voorwaarden niet worden nageleefd door LAFUMA MOBILIER. In dat geval zal LAFUMA MOBILIER moeten overgaan tot de uitvoering van de garantie, behalve indien dit onmogelijk is door een schriftelijk gerechtvaardigde reden, volgens de modaliteit die niet werd gekozen door de Klant.

-             zal de wettelijke conformiteitsgarantie van toepassing zijn, losstaand van de eventuele toegekende commerciële garantie.

-             kan de Klant beslissen op beroep te doen op de waarborg tegen verborgen gebreken van het verkochte goed, krachtens artikel 1641 van het Burgerlijk Wetboek. In dat geval zal hij kunnen kiezen tussen de ontbinding van de verkoop of een korting op de verkoopprijs, overeenkomstig artikel 1644 van het Burgerlijk Wetboek.

 

Iedere garantie is uitgesloten in geval van verkeerd gebruik, nalatigheid of gebrekkig onderhoud door de Klant, waaronder normale slijtage van het goed, een ongeval of overmacht.

 

 

Van gebreken aan overeenstemming die zich voordoen binnen een termijn van vierentwintig (24) maanden te tellen vanaf de levering van een nieuw aangekocht product of binnen een termijn van twaalf (12) maanden voor gekochte tweedehandsartikelen, wordt aangenomen dat deze bestonden op het moment van de levering, voor zover dit vermoeden niet onverenigbaar is met de aard van het goed of het ingeroepen defect.

In geval van een gebrek aan conformiteit, heeft de klant het recht op het in overeenstemming brengen van het product volgens de bovenstaande voorwaarden of, bij gebrek daaraan, op een korting op de prijs of de ontbinding van de overeenkomst onder de voorwaarden van artikelen L. 217-14 tot 217-16 van de Frans Consumentenwet.

Hij kan ook de betaling van de volledige of een deel van de aankoopprijs opschorten tot het Product volledig in overeenstemming is gebracht door LAFUMA MOBILIER.

Het in overeenstemming brengen vindt plaats binnen een redelijke termijn die niet hoger kan zijn dan dertig (30) dagen na indiening van het verzoek door de Klant.

Het in overeenstemming brengen van het Product vond plaats zonder bijkomende kosten voor de consument.

Ieder goed dat wordt hersteld in het kader van de wettelijke conformiteitsgarantie geniet van een garantie-uitbreiding van zes (6) maanden.

Indien de Klant voor een herstelling zou hebben gekozen, maar deze niet in overeenstemming werd gebracht door LAFUMA MOBILIER, begint het in overeenstemming brengen van het Product door middel van de vervanging te lopen vanaf de datum waarop het Vervangend Product wordt geleverd bij de klant, en zal er een nieuwe wettelijke conformiteitsgarantie van toepassing zijn op het Vervangend Product.

LAFUMA MOBILIER zal overgaan op de terugbetaling van de eventueel aan de klant verschuldigde bedragen zodra hij het Product of bewijs van de retourzending door de consument heeft ontvangen en, ten laatste, binnen de daaropvolgende periode van veertien (14) dagen. Behoudens expliciet akkoord van de Klant en onder voorbehoud dat er geen enkele aanvullende kost zal worden aangerekend aan de klant, zal LAFUMA MOBILIER overgaan op de terugbetaling via hetzelfde betaalmiddel als het betaalmiddel dat door de Klant werd gebruikt bij de aankoop van het Product.

Indien de Klant het eigendom van het Product zou overdragen aan een andere Consument, zullen ook de rechten van de Klant worden overgedragen.

In ieder geval dekt de wettelijke garantie geen:

-             vervanging van verbruiksgoederen;

-             abnormaal en niet-conform gebruik van de Producten;

-             gebreken en hun gevolgen die te wijten zijn aan een abnormale tussenkomst van de Klant of een derde die het Product heeft gewijzigd (met name de hersteller).

12.2 Commerciële garantie

12.2.1 Losstaand van de wettelijke conformiteitsgaranties waaraan wordt herinnerd in artikel 12.1, biedt LAFUMA MOBILIER een commerciële duurzaamheidsgarantie voor alle nieuwe Producten, met uitzondering van de accessoires, die door de Klant worden gekocht na 1 januari 2019. De datum op de aankoopbon geldt als bewijs.

Bijgevolg geniet elk nieuw Product dat door de Klant wordt gekocht na deze datum een contractuele garantie gedurende een periode van vijf (5) jaar. Elk Product dat echter wordt gekocht voorafgaand aan deze datum geldt deze contractuele garantie niet.

Er wordt uitdrukkelijk vermeld dat de commerciële garantie niet van toepassing is op Accessoires noch op wisselstukken, hetgeen de Klant erkent en aanvaardt.

12.2.2 Wanneer het bestelde Product wordt gedekt door een commerciële duurzaamheidsgarantie, zal de Klant, ten laatste op het moment van levering van het Product, een begeleidende gids voor het Product ontvangen waarin de volgende elementen worden gepreciseerd:

-             de inhoud van de commerciële garantie;

-             de modaliteiten om beroep te doen op de garantie;

-             in voorkomend geval, de prijs van de garantie;

-             de duur van de garantie;

-             de territoriale omvang van de garantie;

-             de naam, adres- en telefoongegevens van de garantiegever.

In ieder geval wordt gepreciseerd dat de commerciële duurzaamheidsgarantie die wordt toegekend door LAFUMA MOBILIER de uitzonderingen in artikel 12.1 van de AVV niet dekt.

12.2.3 Uitvoering van de wettelijke en commerciële garanties

De verzoeken of claims moeten zo snel mogelijk worden ingediend bij de Klantendienst van LAFUMA MOBILIER, waarvan de contactgegevens worden vermeld in artikel 16 van de AVV. Ze moeten worden vergezeld van een aankoopbewijs voor het betrokken Product.

Voor alle claims moet de Klant zijn gegevens delen met LAFUMA MOBILIER. Deze gegevens omvatten: contactgegevens, de referenties van het of de Product(en), alsook elk element waarover hij beschikt om zijn claim te rechtvaardigen. De Klant is, met name, verplicht om LAFUMA MOBILIER te melden welke moeilijkheden of defecten gevolgen hebben voor het (de) betrokken Product(en).

De Klant zal overgaan op een retourzending van het betrokken Product nadat hij hiervoor de toestemming heeft gekregen van LAFUMA MOBILIER.

LAFUMA MOBILIER kan niet aansprakelijk worden gesteld indien het door de klant verstuurde pakket niet wordt ontvangen. Het staat de Klant namelijk vrij zelf een verzendwijze voor het Product te kiezen. Enkel de klant is verantwoordelijk voor de verpakkingsomstandigheden van het product in geval van een retourzending. Deze verpakking moet er namelijk voor zorgen dat het Product zonder risico op schade wordt verstuurd.

Bij de tenuitvoerlegging van de wettelijke of commerciële garantie, schort iedere periode van stilstand de garantie die zou blijven lopen tot aan de levering van het herstelde Product. De garantietermijn zal tevens worden opgeschort indien de Klant en LAFUMA MOBILIER een onderhandeling zouden starten voor een minnelijke schikking.

ARTIKEL 13. BEPALINGEN INFORMATICA EN VRIJHEDEN

Voor meer informatie over ons privacybeleid en de bescherming van uw persoonsgegevens, verwijzen we u door naar het volgende adres: https://www.lafuma-meubels.nl/wettelijke-bepalingen.html

Persoonsgegevens:

Het verstrekken van persoonsgegevens betreffende de Klant is van essentieel belang voor de verwerking en levering van de bestellingen. Het bestelproces op www.lafuma-meubels.nl vereist het aanmaken van een klantaccount waarin deze gegevens worden opgeslagen en beschermd door middel van een wachtwoord dat door de Klant wordt gekozen en dat hij alleen kent, zodat deze informatie strikt vertrouwelijk blijft. De gegevens van de Klant zullen ook kunnen worden verwerkt, onder voorbehoud van het uitdrukkelijk akkoord van de Klant (opt-in-systeem), om de communicatie te versterken en te personaliseren, met name via brieven, e-mails, sms, enz. verstuurd door:

- LAFUMA MOBILIER S.A.S (informatie en commerciële aanbiedingen van haar partners en dit door middel van e-mails of sms’en).

- de partners van LAFUMA MOBILIER S.A.S., via brief of e-mail.

De persoonsgegevens zullen worden verwerkt met strikte inachtneming van de bepalingen van de Franse wet "Informatica en Vrijheden van 6 januari 1978”. In overeenstemming met deze wet zullen de persoonsgegevens die worden verzameld via de Site www.lafuma-meubels.nl, het onderwerp uitmaken van een aangifte bij de CNIL, een Franse commissie die werd opgericht op 16/07/2007 onder het nummer 1244255. Bijgevolg, in navolging van deze wet, beschikt de Klant op elk moment over een recht op toegang tot, correctie van en verzet tegen de verwerking van de persoonsgegevens door naar de rubriek "mijn account" te gaan; door een aanvraag in te dienen bij onze afdeling Web, via ons contactformulier of door een brief te sturen naar het volgende adres: Lafuma Mobilier - Afdeling E-commerce, 6 rue Victor Lafuma – 26140 Anneyron

Als de klant niet langer aanbiedingen van LAFUMA MOBILIER S.A.S. en/of haar partners zou willen ontvangen, kan hij hiervoor op ieder moment een aanvraag indienen bij LAFUMA MOBILIER S.A.S. via het online contactformulier of via de post (op het volgende adres: Lafuma Mobilier - Afdeling E-commerce, 6 rue Victor Lafuma – 26140 Anneyron), met vermelding van zijn naam, voornaam, e-mailadres, postadres en, indien mogelijk, zijn klantnummer.

Cookies:

De site www.lafuma-meubels.nl doet beroep op het gebruik van cookies. Een cookie is een computerbestand dat wordt opgeslagen op de harde schijf van de computer van de Klant. Het heeft als doel te wijzen op een eerder bezoek van de Klant op de site www.lafuma-meubels.nl. De cookies worden enkel gebruikt door LAFUMA MOBILIER S.A.S. om de dienstverlening die aan de Klant wordt geboden te personaliseren. De Klant behoudt de mogelijkheid om het gebruik van cookies te weigeren door de parameters van zijn webbrowser te configureren. Als hij hiervoor kiest, verliest hij de mogelijkheid om de dienstverlening die hem wordt geboden door LAFUMA MBOILIER S.A.S. via de Site www.lafuma-meubels.nl te personaliseren.

Webbeacons:

Bepaalde webpagina’s van de Site www.lafuma-meubels.nl kunnen webbeacons bevatten die het aantal bezoekers van de Site tellen en/of LAFUMA MOBILIER S.A.S. Informatie over een aantal indicatoren bieden. Deze Webbeacons kunnen worden gebruikt in samenspraak met enkele van onze partners, met name om de efficiëntie van de Site te meten en te verbeteren. In ieder geval is de informatie die wordt verkregen met behulp van deze Beacons strikt anoniem. Deze informatie zorgt er eenvoudigweg voor dat er statistieken kunnen worden verzameld over het aantal bezoekers van bepaalde webpagina’s en dit om de Klanten beter van dienst te zijn op de Site.

ARTIKEL 14. INTELLECTUEEL EIGENDOM

Alle documenten, informatie, teksten, grafieken, afbeeldingen, foto’s of elke andere content of vormgeving die wordt gedeeld op de Site of in de AVV zijn en blijven het exclusieve eigendom van LAFUMA MOBILIER of, zo nodig, derden waartoe ze behoren en waarvoor LAFUMA MOBILIER de toestemming heeft gekregen om deze te tonen op de Site.

 Bijgevolg is ieder gebruik en/of elke volledige of gedeeltelijke reproductie van hun inhoud strikt verboden en kan dit een inbreuk vormen op de intellectueel eigendomsrechten van LAFUMA MOBILIER en/of derden.

Met name onderscheidende kenmerken, merken, afbeeldingen van Producten en handelsnamen die verschijnen op de Site worden beschermd door het intellectueel eigendomsrecht en enkel, volledig of gedeeltelijk, kunnen worden gereproduceerd zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de houders van deze rechten.

ARTIKEL 15. AANSPRAKELIJKHEID – OVERMACHT

De Producten die worden verkocht door LAFUMA MOBILIER op de Site, voldoen aan de geldende wetgeving in Frankrijk.

LAFUMA MOBILIER kan niet aansprakelijk worden gesteld voor gebeurtenissen, ongemakken of schade die inherent zijn aan het gebruik van het internet, met name bij een verbreking van de dienstverlening, aanval van buitenaf of de aanwezigheid van computervirussen.

Bovendien kan LAFUMA MOBILIER niet aansprakelijk worden gesteld voor de niet-uitvoering van de overeenkomst omwille van een fout van de Klant, een onvoorziene omstandigheid of in geval van overmacht, zoals bepaald door artikel 1218 van het Burgerlijk Wetboek.

ARTIKEL 16. KLANTENDIENST

De Klant kan contact opnemen met de Klantendienst van LAFUMA MOBILIER voor vragen of informatie met betrekking tot de bestelling:

-             Bij gewoon schrijven naar het volgende adres:

Lafuma Mobilier - Afdeling E-commerce, 6 rue Victor Lafuma – 26140 Anneyron

-             Telefonisch op het volgende nummer: +31 33 808 0257 (lokale gesprekskost), van maandag tot vrijdag van tien (10) tot twaalf (12) uur.

ARTIKEL 17. TOEPASSELIJK RECHT

Verkoopovereenkomsten als gevolg van het plaatsen van een bestelling door de Klant zijn onderworpen aan het Frans recht.

Indien de AVV zouden worden vertaald in verschillende andere talen, wordt erop gewezen dat enkel de Franse versie zal prevaleren.

ARTIKEL 18. GESCHILLEN

Om een claim te formuleren kan de Klant vooraf contact opnemen met de Klantendienst van LAFUMA MOBILIER, waarvan de contactgegevens worden vermeld in artikel 16 van de AVV.

Overeenkomstig de geldende wetgeving, na voorafgaand schriftelijk verzoek van de Klant bij de Klantendienst van LAFUMA MOBILIER, kan de klant het geschil voorleggen aan de Fédération du e-commerce et de la vente à distance (FEVAD), een Franse bemiddelaar waartoe LAFUMA MOBILIER zich in volledige onafhankelijkheid en onpartijdigheid zal trachten de partijen dichter bij elkaar te brengen om tot een minnelijke schikking te komen voor het geschil.

Om beroep te doen op de bemiddelingsdienst van FEVAD, kan de Klant zijn claim indienen op de website https://www.mediateurfevad.fr of via e-mail naar mediateurduecommerce@fevad.com.

De Klant kan eventuele claims ook voorleggen op het platform voor online geschillenbeslechting dat is ingesteld door de Europese Commissie en dat te vinden is op het volgende adres.

De Europese Commissie zal de claim van de Klant overdragen aan de bevoegde nationale bemiddelaars.

Indien het geschil aanhoudt, zal één van de partijen het verzoek aanhangig maken bij de bevoegde rechterlijke instanties. 

Bijlage 1 – Herroepingsformulier

 

(Vul dit formulier enkel in als u recht op herroeping met betrekking tot de bestelling wilt uitoefenen.)

 

Ter attentie van de vennootschap LAFUMA MOBILIER S.A.S., gevestigd te 6 Rue Victor Lafuma, 26140 Anneyron in Frankrijk, waarvan het e-mailadres het volgende is: service-client@lafuma-mobilier.fr. Het faxnummer van de klant is: +39 0474 980003

 

Ik/wij () breng/brengen u () via onderhavig document op de hoogte van mijn/ons () verzoek tot herroeping van de overeenkomst betreffende de verkoop van het onderstaande goed ()/ voor de onderstaande dienstverlening (*):

 

Besteld op ()/ontvangen op ():

 

Naam van de consument(en):

 

Adres van de consument(en):

 

Handtekening van de consument(en) (enkel indien onderhavig formulier wordt ingevuld op papier):

 

Datum:

 

(*) Schrappen wat niet past.

Bijlage 2 – Herinnering aan de bepalingen betreffende de wettelijke conformiteitsgaranties en verborgen gebreken

Artikel L.217-3 van de Franse Consumentenwet

De verkoper levert een zaak die beantwoordt aan de overeenkomst en de criteria die worden vermeld in artikel L. 217-5.

Het is ook verantwoordelijk voor elke niet-conformiteit die bestaat bij levering van het goed krachtens artikel L. 216-1, die worden vastgesteld binnen een termijn van twee jaar.

Indien een verkoopovereenkomst van een goed digitale elementen bevat:

1° Wanneer de overeenkomst voorziet in de levering van digitale inhoud of een digitale dienst voor een periode van twee jaar of minder, of wanneer het contract niet voorziet in een leveringstermijn, staat de verkoper in voor de gebreken aan conformiteit van deze digitale inhoud of deze digitale dienstverlening die optreden binnen een termijn van twee jaar vanaf de levering van het goed;

2° Wanneer de overeenkomst voorziet in de levering van digitale inhoud of een digitale dienst voor een periode langer dan twee jaar, staat de verkoper in voor de gebreken aan conformiteit van deze digitale inhoud of deze digitale dienstverlening die optreden tijdens de periode waarin deze inhoud of dienst wordt geleverd in het kader van de overeenkomst.

Voor zulke goederen belet de toepasselijke termijn de consument niet van zijn recht op een bijwerking in overeenstemming met de bepalingen van artikel L. 217-19.

De verkoper is tijdens diezelfde termijnen ook verantwoordelijk voor gebreken aan conformiteit die resulteren uit de verpakking de montage-instructies of de installaties wanneer deze hij hiervoor verantwoordelijk werd gesteld door de overeenkomst of werd uitgevoerd onder zijn verantwoordelijkheid, of bij een foutieve installatie, uitgevoerd door de consument zoals voorzien onder de overeenkomst, is te wijten aan gebreken of fouten in de door de verkoper geleverde installatievoorschriften.

Deze garantietermijn is van toepassing onverminderd artikelen 2224 en volgende van het Burgerlijk Wetboek. Het vertrekpunt van de verjaring van het geding van de consument is de dag waarop hij het gebrek aan conformiteit heeft vastgesteld.

Artikel L.217-4 van de Franse Consumentenwet

De zaak stemt overeen met de overeenkomst als het, zo nodig, voldoet aan de volgende criteria:

1° Het stemt overeen met de beschrijving, het type, de hoeveelheid en de kwaliteit, met name wat betreft de functionaliteit, compatibiliteit, interoperabiliteit of elke andere eigenschap die wordt voorzien in de overeenkomst;

2° Het is geschikt voor elk speciaal gebruik dat door de consument wordt beoogd, waarvan de verkoper ten laatste op het moment van het sluiten van de overeenkomst op de hoogte werd gebracht en waarmee hij akkoord is gegaan;

3° Het wordt rechtstreeks geleverd met alle accessoires en installatievoorschriften die in overeenstemming met de overeenkomst moet worden meegeleverd;

4° Het wordt bijgewerkt in overeenstemming met de overeenkomst.

Artikel L.217-5 van de Franse Consumentenwet

I.- Naast de conformiteitscriteria van de overeenkomst, is de zaak conform als hij beantwoordt aan de volgende criteria:

1° Het is geschikt voor het gebruik dat gewoonlijk wordt verwacht van een soortgelijke zaak, eventueel rekening houdend met de bepalingen van het EU-recht en het nationaal recht, alsook alle technische normen of, bij ontstentenis van zulke technische normen, de specifieke gedragscodes die van toepassing zijn op de betrokken sector;

2° Zo nodig beschikt hij over de eigenschappen die de verkoper heeft voorgelegd aan de consument in de vorm van een monster of model, voor de sluiting van de overeenkomst;

3° Zo nodig zullen de digitale elementen die hij bevat worden geleverd in de meest recente versie die beschikbaar is op het moment dat de overeenkomst wordt gesloten, behalve als de partijen uitdrukkelijk anders overeenkomen;

4° In voorkomend geval wordt hij geleverd met alle accessoires, met inbegrip van de verpakking en de installatievoorschriften die de consument op wettige wijze kan verwachten;

5° Zo nodig wordt hij geleverd met alle updates die de consument op wettige wijze kan verwachten, in overeenstemming met de bepalingen van artikel L. 217-19 van de Franse Consumentenwet;

6° Het stemt overeen met de hoeveelheid, de kwaliteit en de andere kenmerken, met inbegrip wat betreft de duurzaamheid, functionaliteit, compatibiliteit en veiligheid, die de consument op wettige wijze kan verwachten voor zaken van dit type, gelet op de aard van de zaak en de openbare verklaringen van de verkoper, iedere persoon stroomopwaarts de keten van transacties of door een persoon die handelt voor zijn rekening, met inbegrip op de reclame-elementen of op de etiketten.

II.-De verkoper is echter niet gehouden aan alle openbare verklaringen die worden vermeld in bovenstaande alinea als hij aantoont:

1° Dat hij hier niet van op de hoogte is en niet op wettige wijze in staat kan zijn om hiervan op de hoogte te zijn;

2° Dat op het moment van het sluiten van de overeenkomst, de openbare verklaringen werden rechtgezet in vergelijkbare omstandigheden als de oorspronkelijke verklaringen; of

3° Dat de openbare verklaringen geen invloed konden hebben op de aankoopbeslissing.

III.-De consument kan de conformiteit niet betwisten door een gebrek betreffende één of meer specifieke eigenschappen van het goed aan te voeren, als hij er specifiek van op de hoogte werd gebracht dat deze eigenschappen zouden afwijken van de conformiteitscriteria van onderhavig artikel. Hij heeft uitdrukkelijk en afzonderlijk ingestemd met deze afwijking bij de sluiting van de overeenkomst.

Artikel L.217-6 van de Franse Consumentenwet

Wanneer, in het kader van de overeenkomst, persoonsgegevens worden verwerkt door een professional, wordt een niet-nakoming van deze partij van haar verplichtingen krachtens de verordening (EU) 2016/679 van 27 april 2016 en de Franse wet nr. 78-17 van 6 januari 1978 betreffende informatica, bestanden en vrijheid, gelijkgesteld met een gebrek aan overeenstemming, zodra dit gebrek leidt tot de niet-naleving van één of meerdere conformiteitscriteria uit voorgaande sectie, onverminderd andere rechtsmiddelen die worden voorzien in deze teksten.

Artikel L.217-7 van de Franse Consumentenwet

Van gebreken aan overeenstemming die zich voordoen binnen een termijn van vierentwintig maanden te tellen, waaronder die van de zaak die digitale elementen bevat, wordt, zonder tegenbewijs, aangenomen dat ze bestonden op het moment van de levering, voor zover dit vermoeden niet onverenigbaar is met de aard van het goed of het ingeroepen defect.

Voor tweedehands goederen wordt deze termijn vastgelegd op twaalf maanden.

Wanneer de verkoopovereenkomst van een goed dat digitale elementen bevat voorziet in de continue levering van digitale content of een digitale dienst, wordt aangenomen dat de volgende gebreken aan overeenstemming die optreden binnen de volgende termijnen bestonden op het moment van de levering:

1° Gedurende een termijn van twee jaar te tellen vanaf de levering van het goed wanneer de overeenkomst deze levering voorziet gedurende een periode van twee jaar of minder of wanneer de overeenkomst niet voorziet in een specifieke leveringstermijn;

2° Tijdens de periode waarin de digitale content of de digitale dienst wordt geleverd in het kader van de overeenkomst, wanneer dit voorziet in deze levering voor een periode langer dan twee jaar.

Artikel L.217-8 van de Franse Consumentenwet

In geval van een gebrek aan overeenstemming, heeft de consument het recht op het in overeenstemming brengen van het goed door een herstelling of vervanging of, bij ontstentenis daarvan, een korting op de prijs of de ontbinding van de overeenkomst onder de voorwaarden in onderhavige paragraaf.

Bovendien heeft de consument het recht om de betaling van de volledige aankoopsom of een deel ervan of de overhandiging van het voordeel dat wordt voorzien in de overeenkomst op te schorten tot de verkoper heeft voldaan aan zijn verplichtingen krachtens onderhavig voordeel, onder de voorwaarden van artikelen 1219 en 1220 van het Burgerlijk Wetboek.

De bepalingen van onderhavig hoofdstuk zijn onverminderd de vergoeding voor schade en intresten.

Artikel L.217-9 van de Franse Consumentenwet

De consument heeft het recht om te eisen dat het goed in overeenstemming wordt gebracht, zodat het voldoet aan de criteria van paragraaf 1 van onderhavige sectie.

De consument vraagt de verkoper om het goed in overeenstemming te brengen door een keuze te maken tussen een herstelling en vervanging. Hiervoor zal de consument het goed ter beschikking stellen van de verkoper.

Artikel L.217-10 van de Franse Consumentenwet

Het in overeenstemming brengen vindt plaats binnen een redelijke termijn die niet langer kan zijn dan dertig dagen na indiening van het verzoek door de consument en zonder grote nadelen voor deze partij, rekening houdend met de aard van het goed en het door de consument beoogde gebruik.

De herstelling of vervanging van het niet-conforme goed omvat, zo nodig, de ophaling en overname van dit goed en de installatie van het herstelde goed of het vervangend product door de verkoper.

Een decreet preciseert de modaliteiten voor het in overeenstemming brengen van het goed.

Artikel L.217-11 van de Franse Consumentenwet

Het in overeenstemming brengen van het goed vond plaats zonder bijkomende kosten voor de consument.

De consument dient niet te betalen voor het normaal gebruik dat hij heeft gemaakt van het vervangen goed tijdens de periode voorafgaand aan de vervanging.

Artikel L.217-12 van de Franse Consumentenwet

De verkoper kan ervoor kiezen om niet te handelen in overeenstemming met de keuze van de consument als het in overeenstemming brengen niet mogelijk is of buitenproportionele kosten met zich meebrengt, met name met het oog op:

1° De waarde die het goed zou hebben bij ontstentenis van het gebrek aan overeenstemming;

2° Het belang van het gebrek aan overeenstemming; en

3° De eventuele mogelijkheid om te kiezen voor de andere keuze zonder grote ongemakken voor de consument.

De verkoper kan het in overeenstemming brengen van he goed te weigeren als dit niet mogelijk is of buitenproportionele kosten met zich meebreng, met name krachtens leden 1° en 2°.

Wanneer deze voorwaarden niet worden nageleefd, zal de consument, na een ingebrekestelling, de gedwongen tenuitvoerlegging in natura van de initieel gevraagde oplossing kunnen voortzetten, in overeenstemming met artikelen 1221 en volgende van het Burgerlijk Wetboek.

Iedere weigering door de verkoper om te handelen in navolging van de keuze van de consument of om het goed in overeenstemming te brengen, wordt schriftelijk of op een duurzame drager gemotiveerd.

Artikel L.217-13 van de Franse Consumentenwet

Ieder goed dat wordt hersteld in het kader van de wettelijke conformiteitsgarantie geniet van een garantie-uitbreiding van zes maanden.

Indien de consument voor een herstelling zou hebben gekozen, maar deze niet in overeenstemming werd gebracht door de verkoper, begint een nieuwe termijn voor de wettelijke conformiteitsgarantie ten gunste van de consument voor het vervangend goed te lopen door het in overeenstemming brengen van het goed. Deze bepaling is van toepassing vanaf de dag waarop het vervangend goed word geleverd aan de consument.

Artikel L.217-14 van de Franse Consumentenwet

De consument heeft recht op een vermindering van de prijs van het goed of de ontbinding van de overeenkomst in de volgende gevallen:

1° Wanneer de professional het in overeenstemming brengen weigert;

2° Wanneer het in overeenstemming brengen gebeurt na een termijn van dertig dagen na indiening van het verzoek door de consument of als dit een groot ongemak veroorzaakt;

3° Als de consument definitief de kosten voor de terugname of ophaling van het niet-conforme goed heeft gedragen of als hij bijdraagt tot de installatie van het herstelde goed of de vervanging of de kosten die daarmee gepaard gaan;

4° Wanneer de niet-conformiteit van het goed blijft aanhouden ondanks de poging tot het in overeenstemming brengen van de verkoper die vruchteloos is gebleken.

De consument heeft tevens het recht op een korting op de prijs van het goed of de ontbinding van de overeenkomst wanneer het gebrek aan overeenstemming zo ernstig is dat het rechtvaardigt dat de korting op de prijs of de ontbinding van de overeenkomst onmiddellijk moet worden doorgevoerd. In dat geval is de consument op voorhand niet langer verplicht een herstelling of de vervanging van het goed te vragen.

De consument heeft geen recht op de ontbinding van de verkoop als het gebrek aan overeenstemming van gering belang is, hetgeen de verkoper dient aan te tonen. Onderhavige alinea is niet van toepassing op de overeenkomsten waarin de consument niet overgaat tot de betaling van een prijs.

Artikel L.217-15 van de Franse Consumentenwet

In de gevallen bedoeld in artikel L. 217-14, brengt de consument de verkoper op de hoogte van zijn besluit om een korting te vragen op de prijs van het goed.

De korting op het goed is proportioneel met het verschil tussen de waarde van het afgeleverde goed en de waarde die dit goed zou hebben bij ontstentenis van het gebrek aan overeenstemming.

Artikel L.217-16 van de Franse Consumentenwet

In de gevallen bedoeld in artikel L. 217-14, brengt de consument de verkoper op de hoogte van zijn besluit om de overeenkomst te ontbinden. Hij bezorgt de goederen terug aan de verkoper op diens kosten. De verkoper betaalt de consument de betaalde prijs terug en geeft ieder voordeel terug dat hij heeft ontvangen in het kader van de overeenkomst.

Als het gebrek aan overeenstemming enkel betrekking heeft op een aantal van de geleverde goederen krachtens de verkoopovereenkomst, heeft de consument het recht op een ontbinding van de overeenkomst voor alle goederen, zelfs de goederen die niet worden gedekt door onderhavig hoofdstuk, als niet redelijkerwijs kan worden verwacht van hem dat hij ermee instemt enkel de conforme goederen te houden.

Voor de overeenkomsten vermeld in II van artikel L. 217-1, betreffende de verkoop van goederen en, bijkomstig, de levering van diensten die niet worden gedekt door onderhavig hoofdstuk, heeft de consument het recht op de ontbinding van de volledige overeenkomst. Bovendien, indien er een pakket wordt aangeboden krachtens artikel L. 222-42-2, heeft de consument het recht op de ontbinding van alle desbetreffende overeenkomsten.

De respectievelijke verplichtingen van de partijen van de overeenkomst, zoals vermeld in artikel L. 224-25-22 en met betrekking tot de gevolgen van de ontbinding voor de digitale content en digitale diensten, zijn van toepassing op de ontbinding van de verkoopovereenkomst die digitale elementen omvat.

Artikel L.217-17 van de Franse Consumentenwet

De terugbetaling van de sommen die verschuldigd zijn door de verkoper in het kader van onderhavige paragraaf, wordt uitgevoerd na ontvangst van het goed of het bewijs van de retourzending door de consument en ten laatste binnen de veertien dagen.

De verkoper betaalt deze sommen terug door beroep te doen op dezelfde betaalwijze als de betaalwijze die gebruikt door de consument bij het sluiten van de overeenkomst, behoudens expliciet akkoord van deze consument en in ieder geval zonder bijkomende kosten.

Artikel 1641 van het Burgerlijk Wetboek

De verkoper is gehouden tot vrijwaring voor de verborgen gebreken van de verkochte zaak, die deze ongeschikt maken tot het gebruik waartoe men ze bestemt, of die dit gebruik zodanig verminderen dat de koper, indien hij de gebreken gekend had, de zaak niet of slechts voor een mindere prijs zou hebben gekocht.

Artikel 1648 alinea°1 van het Burgerlijk Wetboek

De rechtsvordering op grond van koopvernietigende gebreken moet door de koper worden ingesteld binnen een termijn van twee jaar na ontdekking van het gebrek.

loader
Bezig met laden...